Řezbářský kurz

Nabízíme řezbářský kurz v Praze pro zájemce z řad široké veřejnosti ve věku od 12 let.

V našem řezbářském kurzu uplatňujeme individuální přístup. V jedné skupině se potkávají účastníci různých úrovní: začátečníci i zkušenějsí řezbáři, díky tomu se mohou vzájemně motivovat a vyměňovat si zkušenosti. Během hodin se žáci seznami s různými technikami řezby a způsoby prací, které budeme demonstrovat na cvičních deskach a konkretních výrobcích. Během práce budeme Vaše cvičné řezby rozebírat a společně plánovat další postup řezby.

Řezbářský kurz probíhá v Praze: Art studio v Modré škole, Kupeckého 576, Praha 4-Haje.

Kurzy probíhají ve skupinách po deseti lidech. Kurz se skládá ze sedmi lekcí po třech hodinách.
Délka trvání studia není omezena. To znamená, že se můžete učit měsíc, dva, tři, půl roku i déle. Vše záleží na individuálních schopnostech a na tom, jaké úrovně chcete dosáhnout.

Lekce v kurzu jsou pouze praktické, veškerý teoretický materiál a nezbytné dodatečné informace jsou obsažené v učebnici “Tatianka Umělecké řezbářství”, které je možné zakoupit na lekcích.
Princip učení řezbářství- postupný vývoj řezbářské techniky od jednodušší až po složitější.

Jak se přihlásit na kurzy?
emailem: info@umelecke-rezbarstvi.cz

Doporučujeme se s námi předem telefonicky spojit a ověřit dostupnost volných míst ve skupinách.

Dotazy a komentáře můžete napsat zde